ROZHODNUTÍ

Označení (jednací číslo): SPU 424271/2020/81

Popis (anotace):
návrh jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Zvěrotice, zpracovaný lng.
Janem Sokolem, Senovážné nám. 229/5, 370 01 České Budějovice, který je osobou úředně
oprávněnou k projektování pozemkových úprav, číslo oprávnění 35488/2009-13300.
se schvaluje.
Soubory ke stažení:
rozhodnuti.pdf

Vyvěšeno: 01.12.2020

Sejmuto: 17.12.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Super User