O Z N Á M E N Í Obecního úřadu ve Zvěroticích o místě a době konání voleb do zastupitelstev krajů

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
O Z N Á M E N Í
Obecního úřadu ve Zvěroticích o místě a době konání voleb do zastupitelstev krajů,
konaných ve dnech 2. a 3. října 2020

Volby do zastupitelstev krajů se budou v obci Zvěrotice konat ve volební místnosti v budově
knihovny na adrese Zvěrotice 29.

Volby se budou konat ve dnech:
v pátek 2. října 2020 v době od 14,00 hod do 22,00 hod
v sobotu 3. října 2020 v době od 8,00 hod do 14,00 hod

Ve Zvěroticích dne 17.9.2020
Za obecní úřad Zvěrotice
Miloslav Novotný, starosta
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 14.09.2020

Sejmuto: 03.10.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Super User