Vyhodnocení projektů z hlediska souladu jejich povolovacího procesu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (dále jen „směrnice EIA“) – zahájení procesu v

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Obecní úřad Zvěrotice zveřejňuje informaci o

„Vyhodnocení projektů z hlediska souladu jejich povolovacího procesu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (dále jen „směrnice EIA“) – zahájení procesu vyhodnocení změn projektu „Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“.

Do shrnutí změn projektu „Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“ je možné nahlédnout na Obecním úřadě Zvěrotice v úředních hodinách.

Do shrnutí lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia) v záložce „Vyhodnocení změn velkých projektů“ pod kódem záměru MZP004V. V záložce je rovněž k dispozici usnesení vlády a další související dokumenty.

Každý může zaslat své písemné vyjádření ke shrnutí změn projektu příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o shrnutí změn projektu na úřední desce dotčeného kraje.
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 11.06.2015

Sejmuto: 30.06.2015

Zveřejnil (zodpovídá): Super User