Povině zveřejňované Informace dle z. 106/1999 Sb.

1. Název
Obec Zvěrotice

2. Důvod a způsob založení
Obec Zvěrotice vznikla na základě ustanovení zákona 367/90 Sb. o obcích (obecních zřízení) v platném znění. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura
Organizační struktura obce Zvěrotice

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Zvěrotice 83, 39201 Soběslav

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Zvěrotice 83, 39201 Soběslav

4.3 Úřední hodiny
pondělí: 18:00 - 19:00 hodin
čtvrtek: 18:00 - 19:00 hodin

4.4 Telefonní čísla: +420381521806

4.5 Čísla faxu: +420381521806

4.6 Adresa internetové stránky https://www.zverotice.cz

4.7 Adresa e-podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Datová schránka
Orgán veřejné moci ID datové schránky: hdgb7qu

5. Případné platby lze poukázat na běžný účet:

5.1 Česká národní banka

94-7517301/0710

5.2 Komerční banka
19921301/0100

6. IČO: 00667323

7. DIČ: CZ00667323 (Obec Zvěrotice není plátcem DPH)

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů územní plán obce

8.2 Rozpočet obce Zvěrotice

9. Žádosti o informace
Jak podávat žádost o informaci

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti a další podání je možné realizovat ústně, písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou. Osobní předání žádosti a dalších podání je možné provést v kanceláři Obecního úřadu Zvěrotice. K přijetí je kompetentní starosta obce nebo místostarosta obce.

11. Opravné prostředky


12. Formuláře
Formuláře v tištěné podobě jsou k dispozici na Obecním úřadu Zvěrotice. Seznam formulářů a jejich získání v elektronické podobě je možno nalézt zde.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení životních situací na stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo Portálu veřejné správy.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec jedná. Předpisy jsou přístupné k fyzickému nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Zvěrotice. Jednotlivé předpisy je možno shlédnout na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

14.2 Vydané právní předpisy
Obecně závazné vyhlášky obce Zvěrotice

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.