Zastupitelstvo obce 2022 - 2026

Dne 21. října 2022 bylo zvoleno zastupitelstvo obce v tomto složení:


starosta obce: Ing. Marcela Douchová

I. místostarosta: Miroslav Škoda

II. místostarosta: Mgr. Václav Bejblík

zastupitelé:

MuDr. Václav Bejblík

Mgr. Miloslava Žáková

Radek Eliáš

Petra Zabloudilová, DiS.

Ing. Václav Doucha

Michal Žahour