Zastupitelstvo obce 2018 - 2022

Dne 29. října 2018 bylo zvoleno zastupitelstvo obce v tomto složení:


starosta obce: Miloslav Novotný

místostarosta: Miroslav Škoda

zastupitelé:

MuDr. Václav Bejblík

Bc. Václav Bejblík

Mgr. Miloslava Žáková

Ing. Marcela Douchová

Radek Eliáš

Petra Zabloudilová, DiS.

Bc. Jiří Samec