Zastupitelstvo obce 2014 - 2018

Dne 3.listopadu 2014 bylo zvoleno zastupitelstvo obce v tomto složení:


starosta obce: Miloslav Novotný

místostarosta: Miroslav Škoda

zastupitelé:

MuDr. Václav Bejblík

Bc. Václav Bejblík

Mgr. Marie Dvořáková

Ing. Marcela Douchová

Radek Eliáš

Vojtěch Prokeš

Bc. Jiří Samec