Zastupitelstvo obce 2010

Dne 8.listopadu 2010 bylo zvoleno zastupitelstvo obce v tomto složení:


starosta obce: Miloslav Novotný

místostarosta: Miroslav Škoda

zastupitelé:

MuDr. Václav Bejblík

Bc. Václav Bejblík

Mgr. Marie Dvořáková

Ing. Marcela Douchová

Radek Eliáš

Vojtěch Prokeš

Bc. Jiří Samec