V souladu s vládními krizovými opatřeními z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním...
Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, platí povinnost platit poplatek za provoz systému...
Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, platí povinnost platit poplatek za provoz systému...
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle
ustanovení § 49...