Místní poplatky pro rok 2023 - možnost bezhotovostní platby

Informace o platbě místního poplatku

 Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, platí povinnost platit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů i pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.