Opatření obecné povahy č. 1/2015 – udělení výjimky k lovu bobra evropského

Označení (jednací číslo): KUJCK 9956/2015/OZZL

Popis (anotace):
Krajský úřad Jihočeský kraj jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 56 odst. 4 zákona a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává

výjimku ze základních podmínek ochrany bobra evropského (Castor fiber)
Soubory ke stažení:
OOP-bobr-úřední desky.pdf

Vyvěšeno: 05.02.2015

Sejmuto: 26.02.2015

Zveřejnil (zodpovídá): Super User