Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
O místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

Vyvěšeno: 08.09.2016

Sejmuto: 29.09.2016

Zveřejnil (zodpovídá): Super User