01_slideshow.jpg
02_slideshow.jpg
03_slideshow.jpg
previous arrow
next arrow

Objekt občanské vybavenosti

logo1

Objekt občanské
vybavenosti Zvěrotice

…………………………………………

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií –
Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu
Životní prostředí


………………………………………

Předmětem podpory je zateplení obvodového pláště, zateplení stropu nad posledním
NP, výměna zbývajících původních oken a dveří za nová. Realizací projektu dojde ke
snížení energetické náročnosti budovy občanské vybavenosti v obci Zvěrotice.
Celkové způsobilé výdaje: 2 225 180,00 Kč

Dotace EU: 890 072,00 Kč (40 %)

Příspěvek příjemce podpory: 1 335 108,00 (60 %)

(+ veškeré nezpůsobilé výdaje projektu)Datum zahájení realizace projektu: 2. 8. 2018

Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 12. 2018Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Obec Zvěrotice

Novinky z obce

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Provozní doba sběrného dvora

Letní období (březen - listopad)

Středa 15.00 - 17.00
Sobota 13.00 - 15.00
Neděle 9.00 - 11.00

Zimní období (prosinec-únor)

Sobota 13.00 - 14.00

Mimo tuto dobu lze otevření SD dohodnout na telefonu 724208631