Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.12.2016 31.05.2017 Informace k dani z nemovitých věcí
Super User
05.12.2016 29.12.2016 Návrh rozpočtu pro rok 2017
Super User
28.11.2016 05.12.2016 Zasedání Zastupitelstva obce Zvěrotice Prosinec 2016
Super User
31.10.2016 07.11.2016 Zasedání Zastupitelstva obce Zvěrotice Listopad 2016
Super User
22.09.2016 08.10.2016 Oznámení o místě a době konání voleb do zastupitelstev krajů a 1/3 senátu
Super User
08.09.2016 29.09.2016 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Super User
22.08.2016 08.10.2016 Volební okrsek
Super User
30.05.2016 17.06.2016 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Č.j.: 33589/ENV/16 Super User
21.04.2016 21.05.2016 Oznámení
KUJCK51968/2016 Super User
11.04.2016 26.04.2016 Záměr obce
Z1/2016 Super User
10.03.2016 25.03.2016 Rozhodnutí o umístění stavby 20270/2015
Výst.20270/2015/Pří Super User
08.12.2015 28.12.2015 Změna č. 3 územního plánu Zvěrotice
ZM3 Super User
04.12.2015 21.12.2015 ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ LINIOVÉ STAVBY
MS/25283/2015 Super User
16.11.2015 07.12.2015 Směrnice č. 2/2015 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
2/2015 Super User
16.11.2015 07.12.2015 Směrnice č. 3/2015 o účtování hospodářské činnosti
3/2015 Super User
07.09.2015 22.09.2015 Povolení kácení dřevin HC6
42 Zv/23015 Super User
18.06.2015 03.08.2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA DORUČENÍ NÁVRHU 3 . AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE
KUJCK 46087/2015/OREG Super User
11.06.2015 30.06.2015 Vyhodnocení projektů z hlediska souladu jejich povolovacího procesu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (dále jen „směrnice EIA“) – zahájení procesu v
Super User
08.06.2015 21.07.2015 Oznámení o zahájení řízení o vydání návrhu Změny č.3 ÚP Zvěrotice a data konání jeho projednání
UP3Vyhl Super User
08.06.2015 21.07.2015 Změna č. 3 ÚP Zvěrotice textová a výkresová část
UP3Vyhl Super User